laborator medical
Biochimie
Biochimie

Biochimia este ştiinţa care studiază chimia vieţii. Considerată multă vreme o ramură interdisciplinară aflată la graniţa între chimie şi biologie, biochimia s-a dezvoltat în special în ultimele decenii ca o disclipină de sine stătătoare, abordând subiecte ca structura chimică a substanţelor din care sunt formate organismele, interacţiunile între aceste substanţe şi transformările metabolice pe care acestea le suferă in vivo. În mare, se poate considera că biochimia are două ramuri: biochimia metabolismelor şi biochimia structurală.

Biochimia structurală se ocupă cu studiul moleculelor vieţii: proteine şi aminoacizi, glucide, lipide, acizi nucleici. De asemenea, această ramură studiază şi vitaminele şi enzimele.

Biochimia metabolismelor studiază căile metabolice prin care nutrienţii sunt procesaţi în interiorul celulelor vii (anabolism şi catabolism).

Biochimia acizilor nucleici şi studiul codului genetic, sinteza proteinelor (transcripţia şi translaţia), studiul fenomenelor de transport membranar şi de transmitere a semnalelor sunt doar câteva domenii în care biochimia cunoaşte un progres remarcabil în ultimii ani.

1 Uree serica
2 Acid uric seric
3 Creatinina serica
4 Calciu ionic seric
5 Calciu seric total
6 Magnezimie
7 Sideremie
8 Glicemie
9 Colesterol seric total
10 Trigliceride serice
11 HDL Colesterol (numai in HTA)
12 LDL (numai in HTA)
13 Lipide totale serice
14 Proteine totale serice
15 TGO
16 TGP
17 Fosfataza alcalina
18 Fibrinogenemie
19 Gama GT
20 LDH
21 Bilirubina totala, directa
22 Electroforeza proteinelor serice
23 VDRL
24 RPR
25 Confirmare TPHA TPHA
26 Hemoglobina glicozilata
27 Dozare glucoza urinara
28 Examen complet de urina
web design romania