laborator medical
Imunologie IG E Seric
IG E Seric

Denumirea de IgE vine de la "eritem", deoarece aceastã clasã de anticorpi este unul din mediatorii reacţiilor vasculare eritematoase.

IgE a fost izolatã şi caracterizatã de Ishizaka (1966), dintr-un mielom producãtor al acestui izotip. Molecula de IgE are douã catene L identice cu catenele L ale celorlalte clase de imuno-globuline şi douã catene grele H cu specificitate antigenicã e, fiecare cu câte 550 de aminoacizi, distribuiţi în 5 domenii: 4 domenii în regiunea constantã şi unul în regiunea variabilã. Catenele H sunt reunite prin douã legãturi S-S, localizate în domeniul C2.

Conţinutul glucidic este de pânã la 11,7%.

IgE este sintetizatã în celule din mucoasa respiratorie, gastrointestinalã şi în ganglionii regionali.

În sânge, IgE se gãseşte în concentraţii foarte mici (250 ng/ml). Nivelul sãu caracteristic adultului este atins la 10-15 ani. IgE nu strãbate bariera placentarã.

Concentraţia sericã a IgE creşte în parazitoze şi în stãrile alergice. In cazurile de astm alergic, concentraţia IgE ajunge la 1550 ng/ml.

IgE este o moleculã citotropã: interacţioneazã in vivo prin regiunea Fc, cu receptorii specifici de pe suprafaţa mastocitelor şi bazofilelor, dar şi in vitro cu celulele aceleiaşi specii sau ale speciilor înrudite. Incãlzirea serului la 56o anuleazã activitatea citotropã a IgE.

Rolul fiziologic principal al IgE pare a fi acela de protecţie a situsurilor anatomice expuse traumatismelor şi pãtrunderii agenţilor patogeni. IgE recruteazã factorii plasmatici şi celulele efectoare, stimulând reacţia inflamatorie acutã.

IgE ar fi unul din efectorii mecanismelor de îndepãrtare a paraziţilor intestinali. Acţiunea sa s-ar exercita prin efectul chimiotactic pozitiv faţã de eozinofile, în focarul de parazitozã şi prin stimularea contracţiilor rapide şi prelungite a musculaturii netede. IgE mãreşte permeabilitatea vascularã şi permite anticorpilor serici şi celulelor eozinofile sã penetreze mucoasa şi sã participe la reacţiile de apãrare. Eozinofilele elibereazã conţinutul enzimatic al lizosomilor şi produc liza parazitului.

IgE este declanşatoare a reacţiilor de hipersensibilitate imediatã de tip anafilactic. In reacţiile de hipersensibilitate imediatã, mastocitele şi bazofilele care leagã IgE se activeazã. Activarea ar fi rezultatul formãrii unor punţi antigenice între moleculele de IgE adiacente, care leagã un antigen(alergen) multivalent. Moleculele de IgE conectate prin puntea antigenicã genereazã semnalul activãrii celulare, a cãrei consecinţã este eliberarea moleculelor vasoactive (histamina, serotonina, ECF, SRSA).

Valori normale: negativ

 
web design romania